Sledujte: Komentáře - Analýzy - Reportáže - Záznamy - Live streaming - Alternativní médium

Julius Fučík - 23.2.1903 (120 let)

V těchto dnech si připomínáme 120 let od narození Julia Fučíka. Julius Fučík byl český komunistický novinář, literární a divadelní kritik a překladatel, který se proslavil svou reportáží psanou na oprátce, ve které popisoval své zkušenosti z vězení gestapa.

Narodil se 23. 2. 1903 v Praze a byl popraven. 08. 9. 1943 v Berlíně.
Fučík pocházel z dělnické rodiny a byl pokřtěn jako Julius Jaroslav.Jméno Julius dostal po svém strýci hudebním skladateli Juliu Fučíkovi.

V mládí se věnoval divadlu a po maturitě začal studovat na filozofické fakultě univerzity Karlovy.

V roce 1921 vstoupil do komunistické strany Československa a stal se aktivním novinářem a publicistou. V letech 1928 až 1938 byl šéfredaktorem časopisu tvorba a od roku 1929 pracoval v rudém právu. V roce 1932 vydal cestopisnou knihu o sovětském svazu země, kde zítra již znamená včera.

Po okupaci Československa nacisty se Fučík zapojil do protinacistického odboje a stal se redaktorem ilegálního časopisu naše vojsko.

V květnu1942 byl zatčen gestapem a podroben krutému mučení. Během svého věznění psal na kousky papíru svou reportáž psanou na oprátce, kterou mu pomáhala propašovat ven jeho spoluvězeňkyně Lída Roubíčková.

Fučík byl odsouzen k smrti a oběšen v berlínské věznici Plötzensee.

Fučíkova reportáž psaná na oprátce byla poprvé vydána v roce 1945 a stala se 1. Z nejznámějších a nejcitovanějších děl české literatury.

Fučík byl po válce vyzdvihován jako hrdina a mučedník a byl mu udělen řád Klementa Gottwalda a pojmenováno po něm několik ulic škol a institucí.

Po převratu v roce 1989 byl Fučík novým režimem kriticky přehodnocen a jeho dílo bylo označeno za ideologicky závadné a nepravdivé.

Přesto jeho nejslavnější dílo reportáž psaná na oprátce je stále čteno a studováno jako literární mistrovské dílo, ale také jako historický dokument, který odhaluje skutečné okolnosti jeho věznění a popravy.

Protinacistický odboj, Julius Fučík, KSČ, Gestapo, Zapomenuté osobnosti

Publish modules or show menu, search form, social, contact info to the "dialog" position.