Sledujte: Komentáře - Analýzy - Reportáže - Záznamy - Live streaming - Alternativní info
O nás - KSČM-TV

O nás

Vítejte na KSČM-TV, web s alternativními informacemi, který přináší nový pohled na dění ve světě i u nás. Naše platforma se zaměřuje na poskytování komentářů, analýz, reportáží, záznamů a live streamingů, které nabízejí alternativní pohled na aktuální události.

Chceme přinášet informace a analýzy, které se v mainstreamových médiích často neobjevují. Věříme, že diverzita názorů a hloubkové porozumění tématům je klíčové pro informovanost veřejnosti. Proto se snažíme osvětlit témata, o kterých se v běžných médiích málo mluví nebo jsou prezentována z jednostranného úhlu pohledu.

KSČM-TV neprovozuje politická strana KSČM, avšak náš název odráží historické spojení, ideologickou blízkost a inspiraci, které sdílíme s určitými principy a hodnotami této strany, jež rezonují s naší cílovou skupinou.

Věříme, že pravda má mnoho tváří a naším úkolem je představit je veřejnosti, aby si každý mohl utvořit vlastní názor na základě širokého spektra informací. Připojte se k nám na cestě za odhalováním nevyřčených příběhů a alternativních perspektiv, které formují naše společnost a svět.

Děkujeme za vaši důvěru a zájem o KSČM-TV. Společně otevřeme dveře k novým informacím a pohledům, které jsou v dnešní době potřebnější než kdy jindy.

Publish modules or show menu, search form, social, contact info to the "dialog" position.