Sledujte: Komentáře - Analýzy - Reportáže - Záznamy - Live streaming - Alternativní info

Gigafactory v Moravskoslezském kraji.

V poslední době se v Moravskoslezském kraji objevují diskuse o ambiciózním projektu – výstavbě nové Gigafactory na výrobu baterií pro elektromobily.

Tato investice, která by mohla dosáhnout až 200 miliard korun, je vnímána jako významný impuls pro region, neboť by měla vytvořit až sedm tisíc nových pracovních míst. Vybrané místo pro Gigafactory jsou rozsáhlé zemědělské pozemky mezi Dolní Lutyní a Věřňovicemi, což vyvolává otázky ohledně vlastnictví pozemků a potřebných příprav.

Stát zatím nevlastní všechny pozemky, na kterých by chtěl stavět, a bude muset tyto pozemky vykoupit během předprojektové přípravy. Tento proces může být časově náročný a může vést k dalším komplikacím. Kraj již začal s přípravami na možný příchod strategického investora, a ve čtvrtek 7. března byly tyto plány projednávány krajským zastupitelstvem.

Zastupitelé rozhodli o aktualizaci územního plánu, která zemědělskou lokalitu změní v rozvojovou zónu o ploše maximálně 280 hektarů. Tento krok je klíčový pro další vývoj projektu, avšak narazil na určité komplikace, neboť nemalá část pozemků patří soukromému vlastníkovi, který se k záměru nechce vyjadřovat.

 

Kraj musí nyní připravit inženýrské sítě, dopravní napojení a prověřit vhodnost plochy ve zrychleném řízení. Debata kolem rychlosti příprav trvala skoro hodinu, přičemž někteří zastupitelé namítali, že informace je velice krátká a nebyl čas se seznámit s jejím podrobnějším využitím. Tento názor vychází z obav, že investor má nabídky i z jiných evropských států, kde jsou průmyslové zóny v pokročilejší fázi připravenosti.


Nakonec byl materiál jednoznačně schválen, pro hlasovalo 51 zastupitelů, proti nikdo, jeden se zdržel. Nyní zástupce agentury CzechInvest, ministerstva průmyslu a obchodu a Moravskoslezského kraje čeká jednání se zástupci přilehlých měst a obcí.

Jedna z nejdůležitějších otázek, která bude muset být řešena, je otázka ekologie. Plánovaná zóna se nachází v blízkosti významných lokalit, a hranice zóny se mají nacházet jen 180 metrů od ptačí oblasti Heřmanský stav a pouze 150 metrů od evropsky významné lokality Niva Olše - Věřňovice. Tato blízkost k chráněným oblastem může vyvolat další diskuse a potenciální konflikty s ekologickými aktivisty a místními obyvateli, kteří si cení přírodního bohatství regionu.

Projekt gigafactory v Moravskoslezském kraji je tedy na rozcestí, kde se potkávají ekonomické přínosy a ekologické obavy. Bude zajímavé sledovat, jak se situace bude vyvíjet a jaké kompromisy budou muset být učiněny pro dosažení vzájemného porozumění a udržitelného rozvoje.

Hlasujte nyní: Co si myslíte Vy?

Jaký je váš názor na výstavbu Gigafactory pro výrobu baterií pro elektromobily v Moravskoslezském kraji?

Nebyla vybrána žádná odpověď. Zkuste to prosím znovu.
Vyberte prosím buď existující možnost nebo zadejte vlastní, ale ne obojí.
Vyberte prosím minimálně {0} odpověď(i).
Vyberte prosím maximálně {0} odpověď(i).
/temata/ankety-a-pruzkumy?view=poll&id=4:gigafactory-v-moravskoslezskem-kraji&catid=16:ankety&task=poll.vote&format=json
4
radio
1
[{"id":15,"title":"Podporuji v\u00fdstavbu kv\u016fli ekonomick\u00e9mu p\u0159\u00ednosu a vytvo\u0159en\u00ed pracovn\u00edch m\u00edst.","votes":1,"type":"x","order":1,"pct":5.56,"resources":[]},{"id":16,"title":"Jsem proti kv\u016fli mo\u017en\u00e9mu negativn\u00edmu dopadu na p\u0159\u00edrodn\u00ed prost\u0159ed\u00ed a chr\u00e1n\u011bn\u00e9 krajinn\u00e9 oblasti.","votes":8,"type":"x","order":2,"pct":44.44,"resources":[]},{"id":17,"title":"Podporuji v\u00fdstavbu, ale s podm\u00ednkami na ochranu p\u0159\u00edrody a udr\u017eiteln\u00fd rozvoj.","votes":6,"type":"x","order":3,"pct":33.33,"resources":[]},{"id":18,"title":"Nem\u00e1m dostatek informac\u00ed k vyj\u00e1d\u0159en\u00ed n\u00e1zoru.","votes":2,"type":"x","order":4,"pct":11.11,"resources":[]},{"id":19,"title":"M\u00e1m jin\u00fd n\u00e1zor","votes":1,"type":"x","order":5,"pct":5.56,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] ["rgba(255,91,0,0.7)","rgba(74,192,242,0.7)","rgba(184,0,40,0.7)","rgba(238,246,108,0.7)","rgba(96,187,34,0.7)","rgba(185,106,154,0.7)","rgba(98,194,204,0.7)"] 350

Publish modules or show menu, search form, social, contact info to the "dialog" position.