Sledujte: Komentáře - Analýzy - Reportáže - Záznamy - Live streaming - Alternativní info

Havířov: Opět bouřlivo kolem kontrolního výboru, podivné přidělovaní dotací

V pondělí 24. února se v Kulturním domě Radost konalo zasedání Zastupitelstva města Havířova, kde bylo na programu více než 30 bodů. Opozice hned na začátku jednání navrhla doplnění programu o dva body týkající se kontrolního výboru, avšak návrh Pirátů na odvolání a volbu nového předsedy byl zamítnut.

Debata se točila hlavně kolem kontroly dotací a fungování kontrolního výboru. Klub KSČM úspěšně prosadil změnu členství v kontrolním výboru, ale pokus o změnu předsedy výboru byl zamítnut. Kontrolní výbor zůstává ve složení deset členů, s rovným poměrem koalice a opozice, až do dalšího zasedání v dubnu, kde může dojít k dalším změnám. Intenzivní diskuse o dotacích ukázaly na neshody v zastupitelstvu, a byl proto navržen pozměňující návrh klubem KSČM.

Další zasedání zastupitelstva je naplánováno na 27. dubna, kdy se očekávají další debaty a rozhodnutí týkající se městské politiky a správy.

Publish modules or show menu, search form, social, contact info to the "dialog" position.