Sledujte: Komentáře - Analýzy - Reportáže - Záznamy - Live streaming - Alternativní info

Ostrava: Kraj přes nesouhlas občanů a zaměstnanců zrušil Orlovskou nemocnici.

Ve středu 13. března se v zasedací síni Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě konalo 11. zasedání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Hlavním tématem jednání byl návrh na změnu fungování Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, pracoviště Orlová, která zabezpečuje zdravotní péči pro 55 tisíc obyvatel.

Byly představeny tři varianty řešení, proti kterým protestovali jak zaměstnanci nemocnice, tak i místní obyvatelé. Po dvouhodinovém jednání většina zastupitelů hlasovala pro převod akutní péče z Orlové do Karviné a Havířova. Toto rozhodnutí znamená, že v Orlové nemocnice zanikne a v jejím objektu zůstane pouze poliklinika s ambulancemi a léčebna pro dlouhodobě nemocné. Operační sály, do kterých bylo nedávno investováno 15 milionů korun, v nemocnici zůstanou.

Zklamání z rozhodnutí zastupitelů vyjádřila Iveta Weissrová, předsedkyně Unie sester v Orlové a sestra orlovského ARO, stejně jako představitelé orlovské samosprávy.

Moravskoslezský kraj, Nemocnice Orlová

Publish modules or show menu, search form, social, contact info to the "dialog" position.