Sledujte: Komentáře - Analýzy - Reportáže - Záznamy - Live streaming - Alternativní info

Ostrava si připomíná 79. výročí osvobození od nacistů

Ostrava si připomněla 79. výročí osvobození města od nacistické okupace, které se událo 30. dubna 1945 po rozsáhlé ostravsko-opavské operaci.

Tato bitva patřila mezi největší na území dnešní České republiky během druhé světové války a vyžádala si desetitisíce obětí z řad vojáků i civilistů. Pietní akce proběhla v Komenského sadech u památníku Rudé armády, kde je uloženo 668 uren s popelem padlých vojáků a občanů Ostravy. Akci zahájil přelet vrtulníku České armády a přinesení historických praporů za zvuku husitského chorálu. Ceremoniál dále zahrnoval slavnostní proslovy, ale primátor Ostravy Jan Dohnal vyvolal svým projevem, ve kterém politicky interpretoval události, negativní reakce mezi občany. Přítomni byli i političtí reprezentanti a občané včetně delegace Komunistické strany Čech a Moravy. Připomínka osvobození Ostravy byla také momentem k vzdání holdu obětem, kladení věnců a kytic u památníku s tankem 051, který je symbolem odvahy vojáků během této operace.

Ostrava, druhá světová válka, Josef Babka, Kateřina Konečná, Ivan Strachoň, Osvobození

Publish modules or show menu, search form, social, contact info to the "dialog" position.