Sledujte: Komentáře - Analýzy - Reportáže - Záznamy - Live streaming - Alternativní info

Pochod Nesmrtelného pluku Ostrava: Uctění hrdinů druhé světové války

Ve čtvrtek 9. května se v Komenského sadech v Ostravě sešli účastníci akce Nesmrtelný pluk, která je součástí oslav Dne vítězství. Tato tradiční akce si klade za cíl uctění památky hrdinů účastníků Ostravské operace během druhé světové války. Účastníci akce přinesli portréty těchto hrdinů, což akci dodávalo osobní a emotivní rozměr.

Předseda Česko-ruské společnosti, Karel Šesták, akci zahájil úvodním slovem, kde připomněl historický význam této akce a poděkoval účastníkům za udržování paměti. Během akce došlo k pokládání květin k památníku Rudé armády, kde měl každý účastník možnost vyjádřit osobní úctu a připomenout si oběti konfliktu.

Akce byla zakončena společným zpěvem české a slovenské hymny, což zdůraznilo spojení mezi minulostí a současností. Karel Šesták ve svém proslovu také upozornil na důležitost udržení paměti v současné mezinárodní situaci, zdůrazňujíc napětí a rozdělení, které současně panuje ve světě, a význam historického vědomí pro současné generace.

Akce Nesmrtelný pluk tak nejen připomíná hrdinství a oběti druhé světové války, ale také poskytuje prostor pro vyjádření aktuálních geopolitických postojů a pohledů účastníků.

Pochod nesmrtelného pluku, druhá světová válka, pietní akt

Publish modules or show menu, search form, social, contact info to the "dialog" position.