Sledujte: Komentáře - Analýzy - Reportáže - Záznamy - Live streaming - Alternativní info

Vzdání Holdu Válečným Hrdinům v Velké Polomi

Dne 21. dubna 2024 se ve Velké Polomi konal pietní akt na čest dvou hrdinů druhé světové války, pilota podporučíka Ivana Petroviče Kiotova a palubního střelce Nikolaje Alexandroviče Komleva. Akci zorganizovaly společnosti Klub českého pohraničí Václava Soukupa, Společnost Ludvíka Svobody a Veteráni PS Ostrava, a přilákala na pět desítek účastníků včetně místních čelních představitelů.

Mezi hosty byli starostka Velké Polomi Kateřina Honajzrová, místostarosta Radovan Kusyn, a další významné osobnosti. Po úvodním přivítání následoval projev Oldřicha Jakůbka, který zdůraznil význam vzpomínkového setkání.

Účastníci položili květiny u památníku, který připomíná tragický osud letců z 637. sestavy bitevního leteckého pluku, kteří zahynuli během své poslední mise na IL-2 Šturmovik 20. dubna 1945. Památník, postavený v roce 2005, se stal místem trvalého vzdání holdu.

Akce pokračovala položením květin u dalšího památníku, tentokrát tankisty Borise Pochožaje, a zdůraznila trvalou úctu a vděčnost, kterou dnešní generace v České republice chovají k těm, kdo se obětovali pro jejich svobodu.

Tato každoroční vzpomínková akce symbolizuje hlubokou úctu a paměť národa k obětem válečných konfliktů a je významným připomínkem historie a oběti

druhá světová válka, pietní akt

Publish modules or show menu, search form, social, contact info to the "dialog" position.