Sledujte: Komentáře - Analýzy - Reportáže - Záznamy - Live streaming - Alternativní médium

Pohled na KLDR očima Alexandra Velitše

Alexander Velitch, slovenský člen společnosti česko-korejských přátel Pektusan, podělil se o své pohledy na význam 100. výročí Velké říjnové socialistické revoluce a současnou situaci v Korejské lidově demokratické republice (KLDR). Jeho přednáška odhalila pohled na KLDR jako bastion socialismu a popisuje vlastní zkušenosti ze země, která se klene nad běžnými mediálními vyobrazeními.

Alexander Velitch, aktívny člen slovenské frakce společnosti česko-korejských přátel Pektusan, se v nedávné přednášce věnoval historickému i současnému významu socialismu v kontextu KLDR. Jeho slova přinesla svědectví o zemi, která si udržuje socialistické principy v éře, kde ostatní socialistické režimy padly.

Přednáška, jež byla rozdělena do dvou částí, se nejprve zaměřila na ideologický rámec KLDR a její ústavu. Velitch hovořil o Čučche, ideologii stojící na přesvědčení, že člověk je středem všeho a má v rukou vedení státu i společnosti. Zmínil tři pilíře této ideologie: ekonomickou nezávislost, silné obranné síly a nezávislou zahraniční politiku. Tyto pilíře považuje za stěžejní pro udržení suverenity a sociálního uspořádání země.

Ve druhé části přednášky Velitch poodhalil své zkušenosti z návštěvy KLDR, které se uskutečnila v dubnu. Popisoval setkání s místními obyvateli, kulturou a vzdělávacím systémem, které poskytují jiný pohled než ten, na který jsme zvyklí z mainstreamových médií. Zaznamenal pozitivní postřehy na systém zdravotní péče a vzdělání, stejně jako na technologickou vyspělost občanů, kde i přes izolaci od zbytku světa, lidé vlastní mobilní telefony a notebooky.

Velitch rovněž přiblížil aktivitu společnosti česko-korejských přátel Pektusan, která funguje jako most mezi KLDR a Českou republikou, a zdůraznil její úlohu v udržování a rozvíjení historických vztahů mezi oběma zeměmi. Tato společnost je prý živým důkazem, že přátelství mezi národy může přetrvávat i v proměnlivých politických klimatu.

Přednáška Alexandera Velitche tak nabídla komplexní pohled na KLDR, který se snaží překročit jednostrannou zpravodajskou linii a otevřít diskusi o reálném životě v této často nepochopené zemi.

AlexanderVelitch, KLDR, socialismus, společnost Pektusan, Vzdělání, Zdravotní Péče, Korea, Severní Korea

Publish modules or show menu, search form, social, contact info to the "dialog" position.