Sledujte: Komentáře - Analýzy - Reportáže - Záznamy - Live streaming - Alternativní info

Robert Fico: Odmítám vybudovat železnou oponu mezi EU a Ruskou federací.

Robert Fico: Odmítám vybudovat železnou oponu mezi EU a Ruskou federací.

Ve Zvolenu si slovenský premiér Robert Fico připomněl 79. výročí osvobození města od nacistické okupace, akce, která představuje významný moment v historii Slovenska. Během ceremonie představil Fico své postřehy a reflexe spojené s touto historickou událostí, zdůrazňujíc přitom oběti, které přinesly sovětské a rumunské vojenské síly pro osvobození regionu, tehdy součásti Československa. Ve svém projevu zdůraznil, že v oblasti je pochováno více než 17 000 vojáků rudé armády a více než 11 000 vojáků rumunské armády.

Fico dále kritizoval návrhy politik, které by vedly k obnově rozdělení Evropy a Ruska podobně, jako tomu bylo v dobách železné opony. Vyjádřil nesouhlas s politickými směry, které by Slovensko a Rusko stavěly na opačné strany bariéry, zdůrazňujíc přitom významné historické události, které spojují obě země. Fico poukázal na rozhodující roli, kterou hrály národy bývalého Sovětského svazu v boji proti fašismu, a prohlásil, že Slovensko by nemělo mít zájem o nepřátelské vztahy s Ruskou federací.

Premiér také vyjádřil naději, že konflikt na Ukrajině bude brzy ukončen prostřednictvím příměří a následných mírových rozhovorů, a zdůraznil potřebu normalizace mezinárodních vztahů. Ve svém projevu se zaměřil na blížící se 80. výročí porážky fašismu, přičemž vyzval k účasti celého světa na oslavách tohoto výročí, včetně všech zemí, které se podílely na porážce fašistických sil.

Projev slovenského premiéra Roberta Fica tedy odráží snahu o zachování společné historické paměti a zdůrazňuje význam spolupráce a míru v mezinárodních vztazích, s důrazem na důležité lekce z minulosti a význam společného úsilí v boji proti fašismu.

Slovensko, druhá světová válka, Rudá armáda, Robert Fico, Slovenské vztahy, Rusko

Publish modules or show menu, search form, social, contact info to the "dialog" position.