Sledujte: Komentáře - Analýzy - Reportáže - Záznamy - Live streaming - Alternativní info

Celostátní setkání levicové mládeže 2024 v Jerlochovicích

Ve dnech 19. až 21. dubna se v autokempu Jerlochovice u Fulneku konalo tradiční celostátní setkání levicové mládeže. Toto setkání, které pokračuje již od roku 2005, přilákalo mladé členy a sympatizanty KSČM z celé České republiky.

Program byl bohatý, zahrnoval politické diskuze a setkání s významnými osobnostmi, včetně besedy s kubánskou velvyslankyní Martinou Studiovou, která diskutovala o socialistické politice pro 21. století. Setkání také hostilo významné členy KSČM, včetně předsedy krajského výboru a lídra kandidátky krajských voleb.

Důležitou částí programu byla diskuse s europoslankyní Kateřinou Konečnou, během které se účastníci zaměřili na otázky kolem voleb do Evropského parlamentu, funkce KSČM a role mládeže v politickém procesu. Toto setkání posílilo soudržnost mezi mladými komunisty a potvrdilo svůj význam jako platforma pro sdílení názorů a zkušeností.

Akce byla jedinečnou příležitostí pro mladé komunisty, aby diskutovali o aktuálních tématech a rozvíjeli nové společenské a politické vazby.

KSČM, Kateřina Konečná, Mladí Komunisté, Jerlochovice

Publish modules or show menu, search form, social, contact info to the "dialog" position.