Sledujte: Komentáře - Analýzy - Reportáže - Záznamy - Live streaming - Alternativní médium

Oslavy Svátku práce v okrese Karviná: Připomínka historie a projev současné politiky

Dne 1. května se v okrese Karviná konaly oslavy Svátku práce, tradičního svátku, který má své kořeny v historickém boji pracujících za lepší pracovní podmínky, práva a rovnost. Svátek, jehož tradice sahá až do roku 1889, je připomínkou odvážného stání pracujících v Chicagu v roce 1884, kde demonstrace za osmihodinovou pracovní dobu vyústila v tragické události, jež se staly symbolem boje za práva pracujících.

Oslavy v Havířově a Karviné, pořádané Městským výborem KSČM a ZO KSČM Horní Bludovice, přilákaly množství lidí z okolních obcí a měst. Předseda MěV KSČM Tomáš Candulas a europoslankyně a předsedkyně strany Kateřina Konečná využili příležitosti kritizovat kroky současné vlády a obrannou smlouvu mezi Českou republikou a Spojenými státy, poukazujíc na její potenciální negativní dopady na suverenitu a bezpečnost země.

 

Oslavy nebyly jen politického charakteru; nabídly i bohatý kulturní program, včetně hudby, sboru pěvců hornických písní a zábavy pro děti. Nabídka grilovaných klobásek, bramborových placek a nápojů dodala akci lidový rozměr.

Kateřina Konečná, po Havířově navštívila i Karvinou, kde byly připraveny další oslavy s podobně bohatým programem. Její projevy v obou městech zanechaly dojem a byly pozitivně přijaty účastníky.

Oslavy Svátku práce v okrese Karviná byly živým připomenutím historického významu tohoto dne a zároveň platformou pro aktuální politickou diskusi. KSČM, jakožto jediná politická strana, která tento svátek v okrese uctila a oslavila, poukázala na svůj závazek k otázkám sociální spravedlnosti a práv pracujících.

V době, kdy se Česká republika potýká s řadou sociálních a ekonomických výzev, připomínají tyto oslavy nejen bohatou historii boje za práva pracujících, ale také současnou potřebu adresovat tyto výzvy s ohledem na zachování suverenity a bezpečnosti země.

Kateřina Konečná, První máj

Publish modules or show menu, search form, social, contact info to the "dialog" position.