Sledujte: Komentáře - Analýzy - Reportáže - Záznamy - Live streaming - Alternativní médium

Ostrava - Pochod nesmrtelného pluku

Pochod nesmrtelného pluku v Ostravě u Komenského sadů uctívá každoročně 9. května památku hrdinů druhé světové války.

Akce, inspirovaná ruskou tradicí, připomíná oběti a osvoboditele Československa. Účastníci položili květiny u památníku Rudé armády a zazpívali hymny, s podporou Česko-ruské společnosti a národní aliance sil pro Moravu. V mauzoleu jsou urny s popelem padlých, zdůrazňující důležitost pravdivého zachování historie a mírových aspirací.

Ostrava, Pochod nesmrtelného pluku, druhá světová válka, Česko-ruská společnost, Rudá armáda

Publish modules or show menu, search form, social, contact info to the "dialog" position.