Sledujte: Komentáře - Analýzy - Reportáže - Záznamy - Live streaming - Alternativní médium

Velká Polom- Vzpomínka na padlé letce

V neděli 22. dubna se u pomníku sovětských letců u Velké Polomi konalo pietní shromáždění k uctění památky Ivana Petroviče Kiotova a Nikolaje Alexandroviče Komleva.

Akce, připomínající hrdinství dvojice letců z roku 1945, přilákala významné hosty, představitele spolků a občanských sdružení. Kromě projevů o válečných hrdinech zazněly i housle Mariana Forala a byla zasazena lípa k výročí české republiky.

druhá světová válka, Velká Polom, pietní akt, sovětští letci, památnik

Publish modules or show menu, search form, social, contact info to the "dialog" position.