Sledujte: Komentáře - Analýzy - Reportáže - Záznamy - Live streaming - Alternativní info

Historie a současnost Svátku Práce

Každoročně 1. května si připomínáme Svátek práce, jehož kořeny sahají až do konce 19. století. Tento den, úzce spojený s bojem pracujících tříd za lepší pracovní podmínky a sociální spravedlnost, byl ustanoven Druhou internacionálou v reakci na tragické události v Chicagu roku 1886.

Tehdy policie brutálně potlačila demonstraci za osmihodinovou pracovní dobu, což vyústilo v smrt několika demonstrantů a následné popravy lídrů dělnického hnutí. Den se stal symbolem mezinárodní solidarity a boje za pracovní práva.

V Českých zemích byl Svátek práce poprvé oslavován v roce 1890, nejen jako projev solidarity, ale také jako vyjádření naléhavé potřeby zlepšit tehdejší drsné pracovní a životní podmínky. I dnes, navzdory technologickému pokroku a sociálním reformám, rezonuje mnoho výzev z konce 19. století i v našem 21. století, kdy sociální nerovnosti přetrvávají a mnozí lidé po celém světě pracují v neideálních podmínkách.

Současná vláda České republiky čelí kritice za nedostatečnou reakci na ekonomickou krizi, zhoršenou pandemií COVID-19 a geopolitickými napětími. Kritici upozorňují na rostoucí ceny a inflaci, které zhoršují životní podmínky občanů, a na problémy s energetickým trhem.

S blížícími se volbami vznikla koalice „STAČILO!“, která se snaží spojit různé protestní a levicové síly proti současné politice. Tato koalice si klade za cíl změnit politický kurz a zdůrazňuje nutnost solidárního důchodového systému, regulace cen energií a širších sociálních a ekonomických reforem.

Publish modules or show menu, search form, social, contact info to the "dialog" position.