Sledujte: Komentáře - Analýzy - Reportáže - Záznamy - Live streaming - Alternativní info

Jak šel čas s Ukrajinou. Jak to všechno začalo.

Od získání nezávislosti v roce 1991 po současnost, Ukrajina prošla turbulentním obdobím plným významných milníků, které formovaly její politický, ekonomický a sociální vývoj. Příběh Ukrajiny je příběhem hledání identity, suverenity a místa na mezinárodní scéně v komplexním postsovětském prostoru.

Publish modules or show menu, search form, social, contact info to the "dialog" position.