Sledujte: Komentáře - Analýzy - Reportáže - Záznamy - Live streaming - Alternativní médium

Myslel jste to jinak, tvrdí soudy: Jak Daniel Makay čelí soudům, které Interpretují jeho myšlenky.

 

Na Krajském soudu v Ostravě proběhl druhý odvolací soudní proces s Danielem Makayem, bývalým zastupitelem za SPD z Bruntálu.

Jednalo se o pokračování právního sporu, který se týká Makayových výroků publikovaných na Facebooku v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajinu. Tyto komentáře, ve kterých Makay označil ruského prezidenta Vladimira Putina za "borce" a navrhoval, aby Rusko na Ukrajinu shodilo menší vodíkovou bombu, byly původně potrestány okresním soudem v Bruntále pokutou ve výši 45 tisíc korun.

Tento rozsudek byl později potvrzen krajským soudem, ale Nejvyšší soud rozhodnutí zrušil a vrátil případ k novému projednání. Okresní soud v Bruntále poté ve svém následném rozhodnutí verdikt potvrdil, avšak s přihlédnutím k doporučení Nejvyššího soudu posoudil Makayovy výroky jako jeden trestný čin místo původních dvou.

Dnešní odvolací soud na Krajském soudu v Ostravě tedy představoval další etapu v sérii soudních řízení, která vyvolává otázky týkající se svobody slova a limitů veřejného vyjádření v kontextu mezinárodně-politických událostí. Advokát Daniela Makaye potvrdil, že proti rozsudku odvolacího soudu se opět odvolají, což naznačuje přetrvávající ochotu bojovat za právo na svobodu projevu až do nejvyšších soudních instancí, včetně možnosti obrácení se na Evropský soud pro lidská práva.

Makay kritizuje, jak soudy interpretují jeho výroky, tvrdí, že "myslí za obžalovaného", a poukazuje na nesoulad mezi jeho skutečnými záměry a soudními interpretacemi. Podle něj soudy nebere v potaz kontext jeho vyjádření ani důkazy, které předkládá, jako jsou fotografie a filmy dokládající jeho argumenty o situaci na Ukrajině. Kritizuje rozhodnutí soudu, který jeho výroky chápe jako mířené na celou Ukrajinu, nikoli specificky na ukrajinské fašisty. Makay zdůrazňuje, že jeho boj není o výši pokuty, ale o princip svobody slova a práva vyjádřit svůj názor.

Případ Daniela Makaye tak zůstává v centru pozornosti jako klíčový moment pro diskusi o svobodě slova, právní interpretaci politických názorů a jejich důsledcích ve veřejném prostoru, zdůrazňující napětí mezi individuálními právy a společenskou odpovědností v demokratické společnosti.

I přesto, že některé myšlenkové zločiny a verbální projevy mohou být ostré a kontroverzní, jejich kriminalizace otevírá nebezpečné omezení svobody slova a podporuje cenzuru.

svoboda slova, Daniel Makay, Krajský soud

Publish modules or show menu, search form, social, contact info to the "dialog" position.