Sledujte: Komentáře - Analýzy - Reportáže - Záznamy - Live streaming - Alternativní info

Obranná smlouva -vrchol amerického lokajství

Obranná smlouva mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými je tématem, které vzbuzuje silné emoce a rozdílné názory.

Někteří kritici tento krok označují za "vrchol amerického lokajství", poukazují na obavy z přílišné závislosti na politice a vojenské moci USA. Argumentují, že taková smlouva může omezit suverenitu a rozhodovací svobodu země v mezinárodních záležitostech a vést k dalšímu zvyšování napětí na mezinárodní scéně.

Publish modules or show menu, search form, social, contact info to the "dialog" position.