Sledujte: Komentáře - Analýzy - Reportáže - Záznamy - Live streaming - Alternativní médium

Oslavujeme Mezinárodní den žen: Historie a význam

Mezinárodní den žen je mezinárodní svátek, který se každoročně slaví osmého března jako důležitý bod v hnutí za práva žen. Tento den upozorňuje na otázky jako je rovnost pohlaví, reprodukční práva a násilí a zneužívání vůči ženám.

MDŽ má své kořeny v americkém a evropském odborovém hnutí na počátku dvacátého století. Jednou z prvních událostí, která inspirovala tento svátek, byla stávka švadlen v New Yorku osmého března devatenáct set osm, kdy asi patnáct tisíc švadlen požadovalo kratší pracovní dobu, lepší platy, hlasovací práva a ukončení práce dětí. Tento protest byl jedním z podnětů k zavedení Národního dne žen v USA v roce devatenáct set devět na popud americké Socialistické strany.

V roce devatenáct set deset navrhla německá socialistka Klára Zetkinová na mezinárodní ženské konferenci v Kodani zavedení mezinárodního svátku, tehdy ještě bez určení pevného data. Cílem bylo sjednotit boj za rovnoprávnost a spravedlnost žen. První MDŽ se konal devatenáctého března devatenáct set jedenáct v Rakousku, Dánsku, Německu a Švýcarsku, kde se zúčastnilo více než milion lidí.

Datum osmého března se ustálilo až po první světové válce, když roku devatenáct set sedmnáct na počátku únorové revoluce demonstrovaly ženy v Petrohradě pod heslem „Chléb a mír“. Tento protest byl jedním z podnětů k pádu carského režimu a zavedení volebního práva žen v Rusku. V roce devatenáct set dvacet jedna byl osmý březen oficiálně uznán jako Mezinárodní den žen Komunistickou internacionálou.

V meziválečném období se svátek slavil v různých zemích a datech, často s politickým a feministickým zaměřením. V roce devatenáct set čtyřicet pět byla v Chartě OSN zakotvena zásada rovných práv mužů a žen. V roce devatenáct set sedmdesát pět vyhlásila OSN Mezinárodní rok žen a uznala osmý březen jako MDŽ. Od té doby se slaví po celém světě jako den solidarity, oslavy a vzpomínky na ženy a jejich příspěvek k lidské společnosti.

V Česku je MDŽ často spojován se zvyky ze socialistického Československa, kdy se ženám darovaly květiny a sladkosti. Po převratu v roce devatenáct set osmdesát devět tento svátek ztratil na popularitě, ale v novém tisíciletí se začal znovu vracet do českých kalendářů jako významný den.

Na závěr bych chtěl popřát všem ženám a dívkám v Česku ale i ve světě, aby byly šťastné, zdravé a úspěšné. Ať se vám daří ve všem, co děláte, a ať se vám splní vaše sny. Jste neocenitelnou součástí naší společnosti a zasloužíte si respekt a uznání. Děkuji vám za vaši sílu, odvahu, moudrost a krásu. Jste inspirací pro nás všechny. Gratuluji vám k Mezinárodnímu dnu žen!

Mezinárodní den žen, historie, mezinárodní dny

Publish modules or show menu, search form, social, contact info to the "dialog" position.