Sledujte: Komentáře - Analýzy - Reportáže - Záznamy - Live streaming - Alternativní médium

Čím hrozí dílo zkázy a jak jí předejít

V Horní Suché se konala debata s PhDr. Josefem Skálou CSc. a Ing. Vítězslavem Pilmaierem na téma "Čím hrozí dílo zkázy a jak jí předejít". Diskuze se zaměřila na možné hrozby pro společnost a způsoby, jakými se jim lze vyhnout nebo je minimalizovat.

Josef Skála, Horní Suchá, Vítězslav Pilmaier

Publish modules or show menu, search form, social, contact info to the "dialog" position.